ODDLUZANIEUK

   Ty też masz

          długi w UK?

          

                ...opcji jest kilka

 

 

IVA po Polsku

Umowa IVA ( Individual Voluntary Arrangement ) to prawnie wiążąca umowa wynegocjowana i uzgodniona pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Porozumienie to zawierane jest przy pomocy i nadzorze (osoby upoważnionej) Insolvency Practitioner. Zasady są jasne, ponieważ istnieje kilka określonych warunków tego porozumienia, ale zazwyczaj zgadzasz się na dokonywanie niedrogich miesięcznych płatności przez określony czas, zazwyczaj 5 lat, po czym umowa IVA wygasa, a wszelkie pozostałe długi uwzględnione w IVA są formalnie umorzone To daje ci nowy początek!

IVA ZALETY 

 1. Chcesz połączyć wszystkie długi w Anglii w jedną ratę? Przy IVA płacisz jedną niewielką miesięczną płatność, która obsługuje wszystkie Twoje zadłużenia gotówkowe w UK.
 2. Wysokość jednomiesięcznej raty dostosowana jest do Twoich możliwości finansowych tak, aby nie zabrakło Tobie środków finansowych na życie, i to na godnym poziomie.
 3. Wspomniana rata to pieniądze dla Twoich wierzycieli, którzy w ramach IVA zgodzą się na przyjęcie od Ciebie znacznie mniejszych pieniędzy (w międzyczasie i w ogólnym podsumowaniu). We wspomnianej racie która jest jednocześnie jedyną stawką za IVA wliczone są również opłaty za skonfigurowanie IVA dla upoważnionego IP który Cię reprezentuje.
 4. W ramach write off debt możesz liczyć na to że znaczna część długów których nie spłacisz będzie formalnie umorzona.  
 5. Po okresie 5 lat jesteś wolny od długów, niespłacone do tego momentu długi w UK zostają umorzone i usunięte z Twojego raportu kredytowego, co daje nowy początek.
 6. IVA jest jest wynikiem ustawy z 1986 roku. (Jeśli mieszkasz w Szkocji może Cię dotyczyć inna opcja Trust Deed).
 7. Twoje odsetki w UK zostaną na stałe zamrożone, w efekcie czego zadłużenia się nie zwiększa.
 8. Twoi wierzyciele mają prawny zakaz kontaktowania się z Tobą w celu wysyłania ponagleń do zapłaty - banki w UK przestaną Cię ścigać! Ponadto nie mogą dokładać żadnych dalszych odsetek lub opłat po zatwierdzeniu porozumienia IVA.
 9. Unikasz bankructwa w UK i komorników ponieważ w tej kwestii też będziesz chroniony jeśli będziesz przestrzegał ustalonych warunków.
 10. Twoi wierzyciele i kredytodawcy muszą współpracować z przydzielonym Tobie Analitykiem od IVA ponieważ Analityk reprezentuje akt prawny a banki nie stoją nad. ustanowionym prawem. Ale wszelkie modyfikacje będą wymagały akceptacji Twoich wierzycieli, tj. np. zmniejszenia stawki za IVA jeśli Twoje możliwości finansowe pogorszą się.
 11. Twoje aktywa  / nieruchomość lub  samochód pozostają nadal Twoją własnością, uniemożliwiając wierzycielom zmuszanie cię do sprzedaży w celu spłaty długów.
 12. Program nie wpływa negatywnie na możliwość nowego wynajmu mieszkania, czy przedłużenia obecnego najmu.
 13. Program również nie blokuje przedłużenia umowy telekomunikacyjnej, ani przedłużenia umowy car finance.
 14. Gdy IVA kończy się sukcesem proces oddłużania w UK w efekcie ma pozytywny wpływ na Twój Credit Score ponieważ dostajesz szansę na zbudowanie go dobrze od nowa.
 15. W efekcie całego procesu odzyskujesz kontrolę nad swoimi finansami i uwalniasz się od pętli długów w UK, więc nie musisz sięgać po kolejne pożyczki aby spłacać bierzące długi w Anglii lub długi w Walii.
 16. W przeciwieństwie do bankructwa, Twój IVA nie jest publikowany w prasie, a ponadto w przeciwieństwie do bankructwa – kod PAYE pozostaje niezmieniony podczas IVA, co minimalizuje prawdopodobieństwo, że Twoi pracodawcy będą świadomi Twojej decyzji.
 17. Biorąc udział w programie IVA nie ryzykujesz Swojego pobytu, ani Settled Status w UK.
 18. Twój IVA nie zagraża aplikowaniu o Universal Credit, ani zachowaniu pomocy ze strony Universal Credit.
 19. Dług lub długi w UK które spłacasz regularnie Swojemu bankowi również są uwzględniane w IVA, więc nawet gdybyś chciał to nie można tego pominąć.

 

  Jeśli skorzystasz z naszych usług, większość obsługi odbywa się w języku polskim i z możliwością tłumacza w razie potrzeby.

  Oddłużając się w UK z naszym wsparciem nie ponosisz żadnych kosztów za naszą obsługę. Nie pobierzemy od Ciebie żadnych pieniędzy!

☑  Wszystkie możliwe prośby i uwagi Twojego doradcy wytłumaczymy Tobie w j. polskim.

        Umów rozmowę z nami

 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ, CHCĄC ZROZUMIEĆ IVA

IVA ROZWAŻANIA / IVA SKUTKI / IVA KRYTERIA

 

 1. W trakcie trwania programu nie można zaciągać nowych pożyczek, limitów kredytowych powyżej £500 bez zgody swojego Supervisor od IVA. Grozi to utratą zawartego porozumienia IVA.
 2. IVA ma wpływ na ocenę zdolności kredytowej credit rating, przez okres 6 lat (więc propozycje pożyczek które potencjalnie mógłbyś otrzymać w tym czasie najprawdopodobniej byłyby bardzo drogie).
 3. Aktualnie o IVA można się starać jesli długów jest £7200 lub więcej. 
 4. Wszystkie Twoje długi w Wielkiej Brytanii, które są długami gotówkowymi muszą być uwzględnione w IVA. W przeciwnym wypadku Twoja propozycja umowy IVA najprawdopodobniej zostanie odrzucona.
 5. Trzeba mieszkać w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej przynajmniej od sześciu miesięcy aby aplikować o IVA . Jeśli jednak mieszkasz w Szkocji .
 6. Nie w każdych okolicznościach IVA jest możliwy. A to znaczy że, czasem pewne okoliczności wymagają zmian lub ostatecznie uniemożliwiają otrzymanie formy pomocy którą jest porozumienie IVA. 
 7. Zgodnie ze standardami należy posiadać więcej, niż jeden dług w Anglii żeby wnioskować o IVA.
 8. Jeśli masz 1 dług w UK, będzie to rozpatrywane indywidualnie. Ale nie może to być mniej niż £12 000 za ten jeden dług.
 9. 75% głosujących wierzycieli musi zgodzić się z IVA żeby układ mógł być zawarty, a umowa została zatwierdzona - wówczas wszyscy wierzyciele (głosujący i bez prawa głosu) są związani warunkami układu. 
 10. Przynajmniej jedna osoba w domu musi posiadać stały dochód ponieważ comiesięczna rata za IVA wynika z posiadania niewielkiego dyspozycyjnego dochodu / Disposable Income. Może to być: Employed, Self Employed, Personal Independence Payment, Universal Credit, Pension.
 11. Dyspozycyjnego dochodu / Disposable Income jest to nic innego jak pieniądze które mogą Tobie zostawać po dokonaniu płatności (mieszkaniowych, za żywność, ubrania, transport oraz komunikacja i rozrywka itp.).
 12. Centrum Twoich interesów życiowych (COMI) musi znajdować się w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej od co najmniej pół roku (mieszkanie w UK, praca w UK, podstawowy rachunek bankowy w banku Brytyjskim itp.).
 13. Jeśli są wspólne długi w UK z małżonkiem lub partnerem, najprawdopodobniej będzie można pomóc Wam obydwojgu. Zawierając jedną umowę IVA. 
 14. Choć przyznawalność programu IVA jest bardzo duża (90-93%), czasami mogą wystąpić przeciwwskazania lub wymagane modyfikacje które uniemożliwiają na daną chwilę przystąpienie do programu. Nie zamyka to jednak możliwości podjęcia kolejnej próby lub dokonania odpowiednich zmian.
 15. Nie powinieneś składać kilku aplikacji o IVA w tym samym czasie. To nie pomoże, może tylko zaszkodzić i jest niezgodne z prawem.
 16. Zaprzestanie płacenia za IVA może się wiązać z wypowiedzeniem układu, w efekcie czego wierzyciele odzyskają swoje możliwości windykacji i dochodzenia zobowiązań. Jeśli na dany moment zabraknie Tobie pieniędzy warto poprosić o wakacje płatnicze które uchronią Cię przed utratą wygodnego porozumienia IVA. Przerwanie płacenia stałej stawki za IVA grozi bankructwem do którego Twoi wierzyciele mogą Cię zmusić, a wszelkie opłaty uiszczone do tej pory przez Ciebie nie będą podlegały zwrotowi.
 17. Opłaty za skonfigurowanie IVA należne również Twojemu IP są pobierane z Twojej stałej stawki miesięcznej za IVA. 
 18. Zabezpieczonych pożyczek i kredytów (np.: pod zastaw samochodu) nie można włączyć do programu IVA, jeśli nadal przetrzymujesz przedmiot. Tą płatność będziesz dokonywał jak dotąd. Są to umowy typu Personal Contract Hire, Hire Purchase i Car Leasing.
 19. IVA może chronić Twój majątek, taki jak dom i samochód. Ale posiadacze mortgage i widniejącym na nim equity nie mniejszym niż £5000 będą musieli uwolnić cały kapitał, aby pomóc spłacić swoje długi z pomocą porozumienia IVA, lub przewidywany okres trwania IVA przedłuży się o np.  dodatkowych 6 lub 12 miesięcy.
 20. Jesli w Twoim przypadku IVA jest możliwy to, na Twoim rachunku bankowym nie mogą występować transakcje za gry losowe (hazard!). Jeśli Twoje konto bankowe wykazuje gry hazardowe będziesz proszony żeby się całkowicie powstrzymać od hazardu, a następnie żebyś wykazał że zaprzestałeś takiego ryzyka.
 21. IVA również musi uwzględnić długi z tytułu overdrafts. Posiadacze overdraft proszeni są o otworzenie nowego rachunku bankowego, porzucenie konta z overdraft oraz o przeniesienie Swoich ważnych rozliczeń na nowe konto bankowe (poza spłatą długów). Należy wtedy przenieść na nowe konto Swoje dochody, oraz wszystkie inne istotne direct debit jak: rent, Council Tax, energy bills, life insurance, car insurance, DVLA, car finance.
 22. Do porozumienia IVA nie mogą zostać włączone długi powstałe na terenie Polski, licencja TV, długi prywatne (rodzinne, przyjacielskie), i prywatne niefirmowe rozliczenia.
 23. Jesli jeździsz autem które jest finasowane w ramach car finance HP lub PCP, to ten dług nie może być właczony do długów które w efekcie IVA umorzy. Za to zobowiązanie będziesz odpowiadał sam do całkowitej spłaty car finance.
 24. Możliwe jest porozumienie IVA na 3 lata, a nie na 5 lat. Ale pamiętaj, ta opcja jest dużo droższa.
 25. Jeśli prawdopodobne w ciągu najbliższych 5 lat otrzymasz spadek, powinieneś dokładnie przemyśleć, czy IVA jest dla Ciebie odpowiednie.
 26. IVA  nie jest również dobrym rozwiązaniem dla osób które spodziewają się znacznego wzrostu dochodów, w ramach podnoszonych kwalifikacji zawodowych lub warunków umowy o pracę w UK. Możliwe że najlepszym momentem wnioskowania będzie sytuacja gdy juz osiągniesz planowany dochód wzrostowy.
 27. Jeśli jesteś w trakcie przeprowadzki lub zmiany pracy możliwe że Twój wniosek o IVA nie zostanie od razu zaakceptowany. IP będzie oczekiwał aż te zmiany się dokonają.
 28. Długi priorytetowe, takie jak dług za aktualny rent i mortgage nie są uwzględniane w IVA, wręcz stanowią przeszkodę i opóźniają termin otrzymania pomocy w ramach IVA.
 29. Istnieją inne potencjalne powody które mogą spowodować że termin otrzymanie pomocy i ochrony w ramach IVA przedłuży się. Najważniejsza jest w takich przypadkach współpraca i zrozumienie powodów spowalniających proces.

         Umów rozmowę z nami

 

IVA (individual voluntary arrangement) jest to prawnie obowiązująca dobrowolna umowa, regulowana ustawą Insolvency Act 1986 . Umowa zawierana jest pomiędzy wierzycielami i kredytodawcami a dłużnikiem. W procesie zawierania i utrzymania umowy pośredniczy, Licensed Insolvency Practitioner*. Dobrowolne porozumienie doprowadza do pozbycia się długów osoby fizycznej w Anglii, Walii czy Irlandii Północnej. Jest to łagodniejsza alternatywa dla Brytyjskiego bankructwa i DMP.

*Licensed Insolvency Practitioner (IP) - Jest to Doradca ds. Niewypłacalności posiadający licencję, która go upoważnia do pewnych działań. Upoważniony, w tym przez dłużnika może w jego imieniu, lub spółki cywilnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością doprowadzić do zawarcia  dobrowolnego porozumienia. Większość IP to księgowi lub specjaliści od niewypłacalności pracujący w biurach rachunkowych. IP posiada licencję, a jego praca jest ściśle regulowana i nadzorowana przez odpowiednie komórki rządowe.

 

Długi w UK, które można włączyć w IVA. Nawet jeśli dług w UK został przekazany do windykacji lub sądu i komornika

*Pamiętaj! Dług to również Twój loan (pożyczka, linia kredytowa), które spłacasz terminowo do banku.

Credit Cards debt
Payday Loans 
Personal Loans
Store Cards
Overdrafts - debet na koncie bankowym w UK
Lines of Credit
Catalogues
Overdue electricity bills 
Overdue Gas bills
Internet bills (zerwana umowa)
Phone bills ( zerwana umowa)
Overdue water bill
Vets bills
Guaranteed loan (guarantor)
Car loans (odebrane auto w uk)
Invoices for building
Advance payment (Universal Credit) - bez ryzyka utraty UC
Advance borrowed (Universal Credit) - bez ryzyka utraty UC
Universal Credit - potrącane sankcje
Overpayment za Tax Credit
Overpayment za Working Tax Credit
Overpayment za Universal Credit

 

Długi w UK, które prawdopodobnie będzie można włączyć w IVA, nawet gdy za te długi ściga Cię już inna firma

Overpayment HMRC
Advance payments Universal Credit
Budgeting advance
Business Debt
Overdue Council Tax
VAT Tax
Car insurance
Law office
Medical bills
Dental bills
Loans to start Business
Loan with a guarantor
Income tax 
National insurance arrears


Długi w UK, których nie można włączyć w IVA

Mortgages (hipoteka)  
Hire purchase (posiadne przedmioty pod zastaw)
Court fines (grzywny Sądowe)
TV License
Student loans
Child support arrears (alimenty)
Social Fund loans
Rent arrears (aktualny adres)
Długi z Polski
Overpayment HMRC, uznane za fraud
Długi rodzinne i przyjacielskie

 

 

 

ODDLUZANIEUK.com, zawsze zachowuje należytą staranność wobec klientów, ich danych osobowych, oraz nie przechowuje pieniędzy osób zadłużonych. Firma wykonuje swoje cele odpowiedzialnie i ostrożnie wobec podmiotów z którymi zostały zawarte umowy współpracy. Dlatego, mamy obowiązek poinformować Ciebie że, w Twoim regionie zamieszkania w ramach debt relief dostępne są takie rozwiązania długu jak: Bankruptcy, Debt Relief Order, County Court Administration Order, Debt Management Plan, Voluntary Individual Arrangement. Decyzję ostateczną podejmuje osoba zadłużona, w oparciu o materiały jej dostarczone, oraz konsultacją i poradę od Licensed Insolvency Practitioner lub Debt Counsellor. 

Powrót

Wypełnij nasz formularz

Imię jest wymagane!
Surname is required!
Telefon jest wymagany!
Email is required!


This field is required

Treść wiadomości jest wymagana!

 

Trustpilot Stars 4.8 przycięty.png

Strona używa plików cookies