ODDLUZANIEUK

   Ty też masz

          długi w UK?

          

                ...opcji jest kilka

 

 

DMP - jak działa oddłużanie w UK w ramach nowego plany spłaty (opis po polsku)

Debt Management Plan (DMP) to nieformalna umowa pomiędzy Tobą a Twoimi wierzycielami dotycząca spłaty Twoich długów w UK. DMP jest zarządzana przez dostawcę DMP, który zajmuje się Twoimi wierzycielami w Twoim imieniu. Debt Management Company może również pobrać od Ciebie niewielką miesięczną opłatę za usługę. Jest duża szansa, że oszczędności z zaoszczędzonych odsetek pokryją koszty. Spłacasz dług w jednej ustalonej miesięcznej spłacie, która jest dzielona pomiędzy wierzycieli.

Plan spłaty zadłużeń w UK, czyli DMP to ogólnie przyjęte, honorowane i rozwiązanie, którego celem jest optymalizacja spłaty zadłużenia poprzez obniżenie wysokości rat do jednej przystępnej raty. W efekcie, nowy plan spłaty doprowadza do spłacenia długów gotówkowych i pozbycia się zadłużeń. Dzięki DMP, Twoje odsetki i wszystkie potencjalne opłaty mogą być na stałe zamrożone.

 

ZALETY DEBT MANAGEMENT PLAN

 1. Spłata zobowiązań następuję w formie przystępnej raty miesiecznej, dopasowanej do Twoich możliwości.
 2. Możliwe że będziesz spłacał długi w małych ratach, które mogą stanowić zaledwie 13% od Twojego przeciętnego dochodu.
 3. Twój osobisty doradca odpowiedzialny jest za kontakt z wierzycielami, nie musisz się więcej martwić o telefony, ponaglenia czy wezwania do zapłaty.
 4. Istnieje możliwość zamrożenia Twoich odsetek, prowizji i wszelkich dodatkowych kosztów.
 5. Jeśli plan spłaty przebiega zgodnie z planem Twoi wierzyciele zaprzestają z reguły dalszych działań, ponieważ jest to sytuacja dla nich wygodna.
 6. DMP jest elastycznym planem - możesz go rozwiązać w dowolnym momencie.
 7. Elastyczność DMP pozwala w każdym momencie na dokonywanie większych płatności w celu wcześniejszego zakończenia spłaty.
 8. Istnieje możliwość zmniejszenia płatności za DMP, lub ich zatrzymania jeśli masz chwilowe kłopoty finansowe.
 9. Niewykluczone że Twój doradca DMP wynegocjuje większą oszczędność dla Twojego planu niż zamrożenie odsetek.

         Umów rozmowę z nami


O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

 1. Ponieważ zawierając DMP nie dotrzymujesz płatności wynikających z pierwotnych umów, Twoja ocena zdolności kredytowa w UK może ulec zmianie przez okres 6 lat lub ewentualnie dłużej, w zależności od tego ile czasu zajmie spłata długu. Zazwyczaj liczone jest to od daty ostatniej wpłaty na rzecz danego długu z pomocą DMP. 
 2. Przy współpracy z Debt Management Company doliczane sa opłaty.
 3. Bardzo prawdopodobne ale nie gwarantowane jest zamrożenie odsetek i dodatkowych opłat. 
 4. Celem DMP jest spłata długów w przystępnej cenie miesięcznej. Ta płatność zależnie od Twoich możliwości może byc elastyczna.
 5. Program przeznaczony jest dla osób posiadających stały dochód lub w oparciu o dochód partnera jesli on wyrazi zgodę.
 6. W przypadku zadłużenia wyższego niż £10 000 a nawet £7200 może się okazać że większe korzyści przyniesie inne rozwiązanie, jak np. IVA.
 7. DMP oparte jest o negocjacje z wierzycielami, w przypadku nieugiętych wierzycieli Twój DMP może być mniej korzystny, ale nadal może być zawarty.
 8. Jednoczesne staranie się o DMP w kilku firmach wprowadzi chaos i utrudni starania Analityka, aby mógł osiągnąć dla Ciebie jak najlepsze warunki.
 9. Nie wszystkie długi mogą być uwzględnione. DMP może pomóc przy pożyczkach, kartach kredytowych, debetach na koncie bankowym, długów obsługiwanych przez debt collections. Ale już nie, Council Tax lub overpayment w HMRC.
 10. W efekcie pozbycia się długów w UK, będziesz mógł budować na nowo swoja opinię kredytową. 
 11. Jeśli anulujesz DMP, wierzyciele mogą unieważnić uzgodnienia dotyczące zasad spłaty określonych podczas negocjacji, i podjąć niezależne kroki.
 12. Istnieją pewne organizacje non-fee i organizacje charytatywne,które nie pobierają opłat, świadczą tę usługę bezpłatnie. Na stronach internetowych tych instytucji jest napisane że wszystkie pieniądze jakie wpłacisz, zostaną przeznaczone na spłatę Twoich długów.

Jesli chcesz się dowiedzieć więcej odwieź Money Helper. Money Helper to ważna usługa utworzona przez rząd. Udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie zadłużenia, korekty zadłużenia i informacji kredytowych. Money Helper jest częścią usługi Money & Pensions Service. Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z Money Helper

 

         Umów rozmowę z nami

 

Studium przypadku przy udziale Debt Management Company - PRZYKŁAD Z LISTOPADA 2023


PRZED
Poziom zadłużenia: £11 483 
Liczba wierzycieli: 8
Dyspozycyjny dochód/1 połączona rata miesięczna: £179 

KROK 1
Najdroższy okres za konfigurowanie i administrowanie planu spłaty trwa od 1 do 4 miesiąca od ruszenia spłaty długów DM
Płatność za uwzględnione długi  £179. Z czego 50% (£89,50 ) zostanie rozdzielone pomiędzy wierzycielami (spłata długów) 
a drugie  50% (£89,50) zostanie zatrzymane na pokrycie opłat konfiguracyjnych dla firmy zarządzającej długiem 
(nie jest to OddluzanieUK)
Łącznie, w okresie pierwszych 4 miesięcy £358 pokrywa długi, a drugie  £358 to opłaty konfiguracyjne dla DM Team  za wykonaną pracę. 
KROK 2
Miesiąc 5 i później:
Płatność DM nadal wynosząca £179 z czego £39,95 to opłaty za utrzymanie i dalsze administrowanie planu spłaty przez DM Team za ich pracę
Więc,  £139,05 zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uwzględnionych wierzycieli żeby mogła dokonywać się spłata długów.

PODSUMOWANIE
Razem do spłaty: £15 076,95
Całkowita opłata (KOSZTY DODATKOWE) : £3593,95 
Skala czasowa, przy takiej konfiguracji spłaty długów DM to, 6 lat i 6 miesięcy

*Przykład dotyczy sytuacji gdy odsetki i opłaty zostaną zamrożone na pierwsze żądanie DM Team ( PIERWSZE MIESIĄCE KONFIGUROWANIA PLANU), 
*Przykład dotyczy sytuacji gdy odsetki balance długów pozostały takie same jak w pierwotnych szacunkach a plan spłaty dokonywał się według ustaleń - terminowo, każdego miesiąca
*Przy założeniu, że odsetki i opłaty zostaną zamrożone
Ten przykład jest sformułowany przy użyciu „przeciętnego klienta” 
* Pamiętaj! zawsze możesz podnieść Swoją płatność w celu przyspieszenia spłaty całkowitej lub zmniejszyć gdy zabraknie Tobie pieniędzy ale podsumowanie i rozpisanie planu spłaty zmieni się wtedy

 

 

DŁUGI KTÓRE NIE MOGĄ WEJŚĆ W PLAN SPŁATY DMP

Court fines / kary sądowe
TV Licence
Council Tax
Energy bills
Gas bills
Child maintenance / alimenty 
Income Tax / Podatek dochodowy
National Insurance / ubezpieczenie społeczne
Podatek VAT
Zaległy Mortgage 
Remortgage
Zaległy rent
Pożyczki zabezpieczone (car finance, loans secured)
Installment sales agreements - meble na raty hire purchase)

 

OddluzanieUK może pomóc w:

✓ złożeniu wniosku na który składają się określone dokumenty i informacje
✓ omówienie z Toba plusów i minusów oraz innych opcji pomocy
✓ umówieniu rozmowy w dogodnym terminie dla Ciebie abyś mógł otrzymać poradę finansową
✓ możemy przygotować Cię do rozmowy której efektem może być otrzymanie właśnie takiej pomocy 
    lub innej jeśli będzie dla Ciebie korzystniejsza i możliwa 
✓ choć podczas Trwania planu spłaty OddluzanieUK zaprasza do dalszego kontaktu, to pamiętaj że, 
    OddluzanieUK nie będzie administrowalo żadnego planu spłaty, będzie to robiła firma autoryzowana do takich działań

 

 

ODDLUZANIEUK.com, zawsze zachowuje należytą staranność wobec klientów, ich danych osobowych, oraz nie przechowuje pieniędzy osób zadłużonych. Firma wykonuje swoje cele odpowiedzialnie i ostrożnie wobec podmiotów z którymi zostały zawarte umowy współpracy. Dlatego, mamy obowiązek poinformować Ciebie, że Twoim regionie zamieszkania w ramach debt relief dostępne są takie rozwiązania długu jak: Voluntary Individual Arrangement, Bankruptcy , Debt Relief Order, County Court Administration Order, Debt Management Plan. Decyzję ostateczną podejmuje osoba zadłużona, w oparciu o materiały jej dostarczone, oraz poradę i konsultacją z Debt Advice, Debt solution advisor, Debt Counsellor.  

Powrót

Wypełnij nasz formularz

Imię jest wymagane!
Surname is required!
Telefon jest wymagany!
Email is required!


This field is required

Treść wiadomości jest wymagana!

 

Trustpilot Stars 4.8 przycięty.png

Strona używa plików cookies