ODDLUZANIEUK

Przywróć Swojej 

firmie kontrolę

Długi firmowe

CVA (company voluntary arrangements) jest to prawnie obowiązująca umowa, regulowana ustawą The Insolvency (England and Wales) Rules 2016 pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem (Twoja firmą), kontrolowana przez tzw. Licensed Insolvency Practitioner.* Układ ten ma na celu spłatę oraz umorzenie długów firmowych w Anglii, Walii, Irlandii Płn. Rozwiązanie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jako dyrektor uważasz swoją firmę za rentowną, czyli taką, która wytwarza obrót i przynosi dochody, jednakże fima ma problem z wierzycielami i kredytodawcami, których wysokość lub warunki spłaty zagrażają funkcjonowaniu Twojej działalności. Dotyczy LLP, LDT i Limited.

 


*Licensed Insolvency Practitioner – Specjalista ds. Niewypłacalności (IP). Jest to osoba która posiada licencję i jest upoważniona do działania w stosunku do niewypłacalnej osoby fizycznej, partnership i company . Większość IP to księgowi lub specjaliści od niewypłacalności pracujący w firmach księgowych. IP musi posiadać licencję, zaliczony egzamin upadłościowy (JIEB). Niezbędne jest również doświadczenie zawodowe w upadłości. IP muszą przestrzegać prawa, a ich praca jest monitorowana przez organy regulacyjne.

 

 

ZALETY

 • całkowite lub częściowe umorzenie długów
 • w większości przypadków CVA przewiduje kontynuowanie działalnosci firmy
 • po trzech do pięciu lat Twoja firma jest wolna od zadłużenia
 • po okresie 3-5 lat Twoja firma może ponownie zdobywać wiarygodność kredytową
 • po zawarciu umowy CVA Twoja firma jest prawnie chroniona przed wierzycielami
 • CVA nie wyklucza restrukturyzacji przedsiębiorstwa, celem poprawy wyników finansowych
 • w przypadku zwolnień pracowników, ich wynagrodzenie może zostać wypłacone w ratach
 • dyrektorzy zachowują pełną kontrolę nad spółką
 • CVA jest alternatywą dla Liquidation i Administration spółki, co jest korzystne również dla wierzycieli
 • każdy dłóg spółki powinien być włączony w CVA (mogą się zdarzyć bardzo nietypowe wyjątki)
 • z nami Twoja firma nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów
 • w efekcie CVA płacić będziesz jedną skonsolidowaną ratę, której wysokość będzie ustalona w oparciu o możliwości finansowe Twojej firmy
 • odsetki, koszty windykacyjne czy inne prowizje zostają zamrożone
 • unikasz utraty dochodów i utraty stanowiska Dyrektora
 • wszelkie działania komornicze i windykacyjne w przeciwko Twojej firmie zostaną wstrzymane
 • CVA to dyskretne rozwiązanie problemu, w przeciwieństwie do bankructwa
 • CVA może rozwiązać umowy o pracę, umowy najmu i umowy na dostawy, jeśli te są dla Twojej firmy niekorzystne
 • CVA usuwa pracowników bez ponoszenia kosztów związanych z odprawą lub wypowiedzeniem
 • CVA wiąże się ze znacznie niższymi kosztami niż administracja, nie jest publicznie ogłaszany


O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

 • jeżeli prowadzisz działalność jako Sole Trader lub Partnership, Twoja ochrona będzie nieco mniejsza niż Limited Liability Company
 • chociaż pierwszy etap Twojej sprawy poprowadzimy Twoją w języku polskim, to na późniejszym etapie wymagany jest od Ciebie, jako Dyrektora, kontakt w języku angielskim
 • w czasie CVA firma nie może samodzielnie zaciągać nowych zobowiązań kredytowych, otwierać overdraft w koncie, zakładać kart kredytowych itp.
 • jeżeli firma zaprzestanie opłacania minimalnej opłaty za CVA, umowa może zostać rozwiązana. To może zmusić firmę do mniej korzystnych rozwiązań
 • osoba reprezentująca firmę musi wykazać się szczerością i skrupulatnością w ramach otrzymania umowy CVA ponieważ istnieje ryzyko, że wierzyciele zakwestionują nieprawidłowości, które doprowadzą do likwidacji firmy

 

 

ODDLUZANIEUK.com, zawsze zachowuje należytą staranność wobec klientów, ich danych osobowych, oraz nie przechowuje pieniędzy osób zadłużonych.
Firma wykonuje swoje cele odpowiedzialnie i ostrożnie wobec podmiotów z którymi zostały zawarte umowy współpracy.
Dlatego, mamy obowiązek poinformować Ciebie, że Twoim regionie zamieszkania w ramach debt relief companies są dostępne takie rozwiązania długu dla Twojej firmy jak: Company Voluntary Arrangements, Members Voluntary Liquidation (MVL), Creditors Voluntary Liquidation (CVL), Administration, PVA, Bankruptcy, Informal Arrangements, DMP dla self employed. 
Decyzję ostateczną podejmuje osoba zadłużona, w oparciu o materiały jej dostarczone, oraz poradę i konsultacją od Licensed Insolvency Practitioner, Debt Counsellor, Liquidator, Syndic lub Lawyer (zależnie od wariantu)

Wypełnij nasz formularz

Imię jest wymagane!
Surname is required!
Telefon jest wymagany!
Email is required!


This field is required

Treść wiadomości jest wymagana!

 

Trustpilot Stars 4.8 przycięty.png

Strona używa plików cookies