ODDLUZANIEUK

   Ty też masz

          długi w UK?

          

                ...opcji jest kilka

 

 

DAS

Debt Arrangement Scheme (DAS) - przystępny plan spłaty

ZALETY DEBT ARRANGEMENT SCHEME

 • za kontakt z wierzycielami, komornikami i firmami windykacyjnymi odpowiada Twój osobisty doradca finansowy, nikt nie ma prawa Ciebie więcej nękać
 • w ramach DAS bedziesz mógł spłacić długi w dłuższym okresie, który pozwoli na rozsądne raty
 • w ramach Twojego DAS płacisz jedną przystępną ratę, w ramach obsługi całego Twojego zadłużenia
 • wszystkie działania wierzycieli względem Ciebie zostają zawieszone do czasu zamknięcia całej sprawy
 • istnieje możliwość zamrożenia wszelkich odsetek, prowizji i innych dodatkowych kosztów obsługi długu z DPP
 • w przypadku poważnych problemów (długotrwała choroba, utrata pracy) spłata może zostać zawieszona na sześć miesięcy
 • Twój dom pozostaje Twoją własnością
 • każdy uzasadniony spadek Twojego dochodu lub wzrost kosztów może być uwzględniony przy zmianie wysokości raty
 • DAS nie wymaga akceptacji programu przez wszystkich wierzycieli, aby został przyjęty
 • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty programu DAS, za pomocą opłaty ryczałtowej w celu rozliczenia salda 
 • choć może to nie być łatwe, nadal będziesz mógł uzyskać kredyt hipoteczny, jeśli skorzystałeś z DAS
 • DAS to rozwiązanie elastyczne, więc jeżeli Twoja sytuacja będzie się zmieniać możesz ubiegać się o mniejsze lub większe płatności np. w celu spłacenia szybciej


O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

 • DAS może mieć negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytową przez 6 lat 
 • DAS przewidziany jest na maksymalnie 10, w szczególnych okolicznościach 12 lat. Jeśli spłata zobowiązań w tym okresie przerasta Twoje możliwości, program ten jest odradzanyl
 • jeśli spłaciłeś 70% długów w DAS a Twój okres przekroczył 12. Możesz mieć możliwośc wcześniejszego zakończenia programu.
 • program najczęściej obsługuje zadłużenie do kwoty £6000, w przypadku większego zadłużenia zapoznaj się Trust Deed
 • program przygotowany jest dla osób posiadających stały dochód, ale...
 • możesz starać się o DAS również jeśli Ty nie pracujesz, ale pracuje Twój partner
 • centrum Interesów Życiowych (COMI) musi znajdować się na terenie Szkocji od co najmniej 12 miesięcy
 • jeżeli się obawiasz to Twój kredyt hipoteczny, pożyczki zabezpieczone i zaległości w spłacie czynszu mogą one nie zostać włączone do Twojego DPP
 • jednoczesne aplikowanie o DAS lub inne rozwiązanie w kilku firmach wprowadzi chaos i utrudni pracę Twojego doradcy finansowego
 • jeśli Twój program spłaty nie został w pełni zaakceptowany, może się zdarzyć, że część wierzycieli naliczy dodatkowe odsetki
 • jeśli anulujesz DAS wierzyciele mogą unieważnić uzgodnienia dotyczące płatności w ramach DPP. Tracisz ochronę w ramach DPP i wierzyciele mają ponownie prawo ścigać Ciebie w celu odzyskania długów
 • Twój DAS może zostać odrzucony przez Twoich wierzycieli. Warto wtedy rozwazyć inna alternatywę, na przykład Protected Trust Deed lub Sequestration
 • informacja o Twoim DAS pojawia się w rejestrze publicznym
 • na czas trwania DAS Twoje nazwisko będzie widoczne w rejestrze DAS Register, który jest rejestrem publicznym.
 • DAS obejmuje wyłącznie długi powstałe na terenie UK
 • Twój dostawca DAS otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę, czyli za przygotowanie wniosku i stworzenie schematu spłaty. Opłata za złożenie wniosku jest prawnie ustalona na poziomie 2% całkowitego zadłużenia, natomiast opłata za dystrybucję płatności nie może przekraczać więcej, niż 8% całkowitego zadłużenia. W sumie Twój Doradca nie może zarobić więcej niż 10% od kwoty całkowitej Twojego długu
 •  proces tworzenia DAS może potrwać do 6–8 tygodni , ponieważ istnieją pewne procedury, jak przygotowanie propozycji
 • płacąc składki w ramach DPP, może nie być łatwo o dobry kredyt. Ponieważ w czasie trwania DAS Twój score osłabnie
 • DAS nie obejmuje długów zabezpieczonych, kredytów studenckich, nadpłaconych benefitów i zaległych alimentów 

 

Debt Arrangement Scheme The Debt Arrangement Scheme (Scotland) Amendment Regulations 2019 jest to program ustanowiony przez Szkocki rząd w 2004 roku, aby pomóc ludziom spłacać długi w nowych, pomniejszonych, rozsądnych ratach. Razem z DPP (Debt Payment Programme)  Twój DAS działa bez groźby wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Tobie. DPP  jest  formalnym narzędziem do zarządzania długiem. Umożliwia spłatę zobowiązania w całości, w ściśle określonej formie i czasie, tak aby było Cię na nie stać. Dzięki pracy doradcy finansowego zatwierdzonego przez DAS (Money Advisor), zastosowany DPP w DAS konsoliduje długi w jedną ratę miesięczną, której wysokość dostosowana jest do Twoich możliwości finansowych i umożliwia normalne funkcjonowanie. 

 

*DPP (Plan zarządzania długiem) to Szkockie rozwiązanie dla osób zadłużonych, oferowane za pośrednictwem programu aranżacji zadłużenia (DAS).  Miesięczna płatność DPP opiera się na kwocie pozostałej po opłaceniu wszystkich rachunków gospodarstwa domowego, a nie na kwocie, o którą mogą prosić wierzyciele.

 

ODDLUZANIEUK.com, zawsze zachowuje należytą staranność wobec klientów, ich danych osobowych, oraz nie przechowuje pieniędzy osób zadłużonych. Firma wykonuje swoje cele odpowiedzialnie i ostrożnie wobec podmiotów z którymi zostały zawarte umowy współpracy. Dlatego, mamy obowiązek poinformować Ciebie, że Twoim regionie zamieszkania w ramach debt relief są jeszcze dostępne takie rozwiązania długu jak: Remortgages/Secured, Minimal Asset Process, Self management, Consolidation loan, Scottish Sequestration, Trust Deed, Debt Arrangement Scheme. Decyzję ostateczną podejmuje osoba zadłużona, w oparciu o materiały jej dostarczone, oraz poradę i konsultacją od Trustee lub Debt Counsellor.

Powrót

Wypełnij nasz formularz

Imię jest wymagane!
Surname is required!
Telefon jest wymagany!
Email is required!


This field is required

Treść wiadomości jest wymagana!

 

Trustpilot Stars 4.8 przycięty.png

Strona używa plików cookies