ODDLUZANIEUK

   

Ty też masz długi?

          Oddłużamy 

          Polaków 

          w UK

 

 

Trust Deed

PROTECTED TRUST DEED - chroniony akt zaufania

ZALETY TRUST DEED

 

 • jeśli mieszkasz w Szkocji po okresie 4 lat jesteś wolny od długów (jeśli jednak mieszkasz w Anglii, Walii lub Irlandii płn. przejdź do IVA)
 • miesięczna rata za TD nie zależy od tego ile masz długów ale od tego na ile Cię stać. 
 • płatność za TD to kwota która zostaje Tobie po codziennych i comiesięcznych wydatkach na utrzymanie siebie i Twojej rodziny
 • wspomniana rata to pieniądze które płacisz swoim kredytodawcom (tylko tyle, ile możesz). Reszta długu po 48 miesiacach zostaje odpisana czyli umorzona - write of debt
 • wysokość raty PTD jest ściliśle obliczona tak, żeby nie utrudniała Twojego codziennego życia
 • z nami nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów - jedynym zobowiązaniem jest wspomniana spłata programu
 • we współpracy z nami proces komunikacyjny odbywa się w języku polski, a w nieuniknionym momencie ze wsparciem tłumacza (jeśli jest taka potrzeba)
 • po upływie 4 lat otrzymujesz certyfikat ukończenia programu i możesz na nowo budować Swój credit score 
 • Twoi wierzyciele, windykacja oraz komornicy mają zakaz kontaktowania się z Tobą oraz naliczania dalszych odsetek, opłat czy kosztów windykacji
 • odzyskujesz spokój ducha, gdyż nikt więcej nie będzie Cię nękać o spłatę zobowiązań
 • wszelkie działania komornicze i windykacyjne przeciwko Tobie zostają wstrzymane, TD zostaje jedynym Twoim zobowiązaniem w rozsądnej wysokości
 • dom, mieszkanie w hipotece, czy samochód w kredycie (i bez) pozostają Twoją własnością
 • nadal możesz  bez trudu wynajmować mieszkania, czy przedłużać obecny najem
 • zawarta umowa nie blokuje przedłużenia umowy telekomunikacyjnej, ani przedłużenia umowy car loan HP
 • w skutek działania całego procesu odzyskujesz zdolność kredytową - Credit Score
 • nie musisz zaciągać kolejnych pożyczek na spłacenie swoich aktualnych zobowiązań finansowych i tym samym nie pogrążasz się dalej finansowo
 • zyskujesz kontrolę nad swoimi finansami, co jest głównym celem walki z długami
 • nie musisz ogłaszać bankructwa i narażać się na licytację Twojego majątku
 • wychodzisz ze "spirali zadłużenia". Koniec z dużą ilością rat, różnymi terminami i kwotami łącznie przewyższającymi Twoje możliwości
 • w przeciwieństwie do bankructwa, Twój PTD nie jest publikowany w prasie, kod PAYE pozostaje niezmieniony co minimalizuje prawdopodobieństwo, że Twoi pracodawcy będą świadomi Twojej sytuacji finansowej
 • Twoi wierzyciele i kredytodawcy muszą współpracować z przydzielonym Tobie Powiernikiem od TD
 • Zawierając umowę powierniczą nie ryzykujesz Swojego pobytu, ani Statusu Rezydenta w Szkocji
 • TD wymaga, aby również długi bankowe które spłacasz regularnie zostały uwzględnione, co pozwala Tobie na zaoszczędzeniu większych pieniędzy
 • Zatwierdzony TD, który przebiega zgodnie z planem będzie chronić twoje aktywa, takie jak dom. Uniemożliwiając wierzycielom zmuszanie cię do sprzedaży aktywów w celu spłacenia ich

 


O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

 • program chce pomagać dopiero od łącznej kwoty £6000, i więcej
 • program przeznaczony jest tylko dla osób posiadających stały dochód (praca, stałe świadczenia)
 • program przeznaczony jest dla osób, które mieszkają w Szkocji od co najmniej 6 miesięcy. Jeśli jednak mieszkasz w Angllii, Walii lub Irlandii Płn. 
 • centrum Twoich interesów życiowych musi znajdować się w Szkocji - musisz tu mieszkać, płacić podatki, opłacać rachunki itd.
 • przyznawalność na poziomie 90-95% sprawia, że bardzo rzadko spotykamy się z odmową, jednakże może to się zdarzyć. Nie blokuje to jednak możliwości ponownego złożenia wniosku
 • aplikowanie o TD do więcej niż jednej agencji może skutkować odmową
 • w czasie trwania programu nie wolno zaciągać nowych zobowiązań finansowych: kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów odnawialnych na koncie itp.
 • po wszystkim będziesz na nowo zdobywać wiarygodność kredytową i zaufanie banków
 • jeśli masz problemy finansowe w trakcie trwania  Twojego TD najlepiej wystąp o wakacje płatnicze trwające tyle co Twój kryzys finansowy
 • korzystając z przerwy w płaceniu za program w ramach kryzysu finansowego, Twój TD przedłuży się o ilość miesięcy wakacyjnych 
 • raty zabezpieczonych pożyczek i kredytów (hipoteka, kredyt samochodowy z występującym zastawem pod ten samochód) nie mogą być włączone w układ, jeśli  nadal jesteś w posiadaniu tych przedmiotów. 
 • wchodząc w TD zabezpieczone kredyty płacisz nadal osobno
 • kredyty studenckie, kary sądowe, alimenty i mandaty nie są włączane w TD, muszą zostać osobno spłacone
 • na Twoim rachunku bankowym nie mogą występować wydatki za gry hazardowe. Będziesz proszony o dokonanie samowykluczenia gamestop
 • jeśli masz konto z "overdraft", Twój rachunek zostanie w efekcie zamknięty. Proszony będziesz w odpowiednim czasie o otworzenie nowego konta bankowego i porzucenie konta zadłużonego, oraz o przeniesienie swoich dochodów i niezbędnych Direct Debit (poza długami) na nowe konto bankowe. Może być to wymagane również przy loans i credit cards jesli dotyczą konta podstawowego

 

PTD (umowa powiernicza), czyli chroniony akt zaufania. Jest to formalna, prawnie wiążąca umowa  bazujaca na obopólnym porozumieniu. Zawiera się ją między osobą fizyczną a wierzycielami i kredytodawcami wobec dłużnika. Z pośrednictwem Trustee. Umowa ta jest korzystna dla wszystkich niezabezpieczonych wierzycieli oraz dla dłużnika. To rozwiązanie pomaga zarządzać zadłużeniem i umorzyć znaczną jego część - jest to alternatywa dla Szkockiego Bankructwa i DAS.  Link do regulacji prawnej "The Protected Trust Deeds (Scotland) Regulations 2013".

*Trustee –  Powiernik jest neutralną stroną trzecią. Jest to Specjalista ds. Niewypłacalności. Osoba lub jednostka która, posiada licencję i jest upoważniona do działania w stosunku do niewypłacalnej osoby fizycznej. Większość Trustee to, księgowi, prawnicy i specjaliści od niewypłacalności. Posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe w upadłości. Praca Trustee jest ściśle regulowana i monitorowana, przez państwowe organy kontrolne.

 

Długi w UK, które można włączyć w IVA

Credit Cards
Payday Loans
Personal Loans
Store Cards
Overdrafts
Lines of Credit
Catalogues
Internet bills
Phone bills
Water bill
Vets bills
Guaranteed loan (guarantor)
Car loans (utracone auto)
Invoices for building

 

*Pamiętaj! Dług to również Twój loan (pożyczka, kredyt, zadłużenie na karcie), który płacisz w terminie do banku.


Długi w UK, które prawdopodobnie będzie można włączyć w IVA

Overpayment HMRC
Tax credit
Budgeting advance
Business Debt
Council Tax
VAT Tax
Electricity bills
Gas bills
Car insurance
Law office
Medical bills
Dental bills
Loans to start Business
Loan with a guarantor
Income tax 
National insurance arrears


Długi w UK, których nie można włączyć w IVA

Mortgages (hipoteka)  
Hire purchase (przedmioty pod zastaw)
Court fines (grzywny Sądowe)
TV License
Student loans
Child support arrears (alimenty)
Social Fund loans
Rent arrears (aktualny adres)
Długi z Polski
Długi przyjacielskie
Długi rodzinne

 

ODDLUZANIEUK.com, zawsze zachowuje należytą staranność wobec klientów, ich danych osobowych, oraz nie przechowuje pieniędzy osób zadłużonych. Firma wykonuje swoje cele odpowiedzialnie i ostrożnie wobec podmiotów z którymi zostały zawarte umowy współpracy. Dlatego, mamy obowiązek poinformować Ciebie, że Twoim regionie zamieszkania w ramach debt relief są jeszcze dostępne takie rozwiązania długu jak: Remortgages/Secured, Minimal Asset Process, Self management, Consolidation loan, Scottish Sequestration, Debt Arrangement Scheme, Trust Deed. Decyzję ostateczną podejmuje osoba zadłużona, w oparciu o materiały jej dostarczone, oraz poradę i konsultacją z Trustee lub doradcą finansowym, który podlega Powiernikowi.

Powrót

Wypełnij nasz formularz

Imię jest wymagane!
Surname is required!
Telefon jest wymagany!
Email is required!

This field is required


Treść wiadomości jest wymagana!

Strona używa plików cookies