ODDLUZANIEUK

Legally reduce
your debt by up to 81%

The rest of the amount will be divided
into low instalments

Council Tax Arrears

Council Tax Arrears

 

Dług za podatek mieszakniowy w UK


Jeśli dochodzi do zaległości za podatek mieszkaniowy zwany w Wielkiej Brytanii jako Council Tax bez dłuższego oczekiwania będziemy mieli w niedługim czasie do czynienia z komornikiem. Procedury przekazania takiego długu do kancelarii komorniczej dla Councils są bardzo szybkie, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy.

 

Joint Debts


Możliwe że w ramach par i małżeństw, przyjdą dwa listy wzywające do zapłaty lub ostrzegające przed wizytą komornika.
Każdy z tych listów wzywa każdą z tych osób do zapłaty całego długu.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Council Tax jest podatkiem za który spoczywa wspólna odpowiedzialność.
Jeśli otrzymamy dwa listy np. na Pani i Pana, z numerami referencyjnymi sprawy, wymienionymi terminami kiedy i w jakich kwotach doszło do zadłużenia. Nie będzie to oznaczało że długu jest dwa razy więcej.
Oznacza to że z taką sama siłą każda z tych osób będzie ścigana w celu odzyskania przez Radę pieniędzy.


Jak Councils odbierają od nas pieniądze?


Jeśli jest złożona aplikacja o Universal credit najczęstszą formą jest sankcja która pomniejsza nagrodę z Universal Credit, co miesiąc. Takie zlecenie do Universal Credit wysyła Department Work & Pension.
Jeśli pracujemy, może dojść dość szybko do zajęcia dochodu, czyli AoE. Poprzez poinformowanie naszego pracodawcy który część naszego dochodu będzie odsyłał w ramach wyroku Sądowego (CCJ) do Council. Kwota potrącana jest zależna od naszych dochodów. Możliwe jest że jeśli nie zarobisz więcej niż £150 tyg. to żadna kwota nie zostanie pobrana.
Obydwie z powyższych sytuacji są nieprzyjemne, ale najtrudniejszą jest bezpośrednie działanie komornika. Ponieważ komornik w UK pracuje doliczając dodatkowe opłaty stosownie do swoich działań (listy, wizyty).
W związku z takim działaniem nasz dług może wzrastać. 


Jest kilka organizacji działających na rzecz Sprawiedliwości Podatkowej jak ,Church Action for Tax Justice które w Izbie Lordów ruszają z  kampanię mającą na celu uczynienie ściągania zaległego podatku lokalnego bardziej humanitarnym i skuteczniejszym, chociażby poprzez zakończenie korzystania przez Councils z komorników. Zachęcają również wszystkie Councils do stosowania większych zniżek wobec ludzi w złej sytuacji finansowej.


Z pomocą tego linku możesz sprawdzić jakie zniżki za Council Tax należą sie Tobie https://www.gov.uk/apply-for-council-tax-discount


Jeśli zmagasz się z takim długiem warto zapoznać się z rozwiązaniami które mogą pomóc 
UMÓW ROZMOWĘ

trust.png


Fill out our form

Name is required!
Surname is required!
Phone is required!
Email is required!

This field is required


Message is required!

UK DEBTBUSTERS PL LTD always maintains due diligence towards clients, their personal data, and does not hold money of indebted persons.

The company carries out its objectives responsibly and carefully towards the entities with which cooperation agreements have been concluded. Therefore, every debtor seeking help, by contacting us, receives full information of the various options that may help such a person to get out of a debt situation. In accordance with your region of residence, within the United Kingdom. We provide verbal and written information in cooperation with a Licensed Insolvency Practitioner or Debt Counsellor about these solutions, in order for the debtor to make the best decision for him.

The final decision is made by the debtor, based on the material provided to them and the advice and consultation from the Licensed Insolvency Practitioner or Debt Counsellor.

Strona używa plików cookies