Bankructwo w UK i jego konsekwencje

Dla tych, którzy popadli w długi w Wielkiej Brytanii jest proponowanych wiele rozwiązań – tych formalnie wiążących, jak i tymczasowych, mniej formalnych. Do tych wiążących z pewnością należy bankructwo w UK, które reguluje prawo z Insolvency Act 1986. Wygląda to w praktyce tak, że sąd nakłada na nas postanowienie upadłości (bankruptcy order). Są sytuacje, w których to wierzyciele mogą wystąpić z wnioskiem o zrobienie nas bankrutem, jeżeli tylko przestajemy być wypłacalni a nasz dług nie jest mniejszy niż £5000 i dotyczy to długu niezabezpieczonego. Ze wzgledu na brak znajomości rynku w tym zakresie wiele osób decyduje się na bankructwo, bo jest to nazwa dość powszechna. Z pewnością ta metoda wielu osobom pomogła się pozbierać finansowo. Z naszego doświadczenia jednak wynika, że nie jest to jednak najlepsze wyjście, a już napewno nie jedyne.

Warto poddać analizie naszą sytuację fachowcom takim jak Licensed Insolvency Practitioner, którzy dostarczają innych rozwiązań. Dlaczego? Ponieważ sytuacja każdego i każdej rodziny jest inna. Ogłosić bankructwo w UK może każdy, poza właścicielami spółek LTD i członkami zarządu. Podstawa do tego, aby ogłosić bankructwo na prawie brytyjskim jest tzw. COMI – ustalenie tego, gdzie dłużnik faktycznie prowadzi swoje życie (praca, działalność a przy bezrobociu mieszkanie). Warto zaznaczyć, że procedura bankructwa w Anglii i Walii jest inna od tej w Irlandii Płn i Szkocji. Sam wniosek w sprawie to koszt rzędu £680, a całość kosztów to około £1400 w tym opłata sądowa i koszty postępowania syndyka. Po złożeniu wniosku decyzję podejmuje tzw. adjudicator. Jeżeli z naszych dochodów wynika, że jesteśmy sami w stanie spłacić nasze długi, taki wniosek zostaje oddalony.

Co się dzieje, kiedy ogłosimy już bankructwo w UK?

Wyglada to tak, że priorytetowo syndyk jest zainteresowany przedewszystkim naszymi nieruchomościami w UK, jak i tymi w Polsce. Do tego akcjami, obligacjami i oczywiście gotówką. Licytowana są ponadto nasze przedmioty, które można nazwać mianem luksusowych lub są w nadmiarze. To takich rzeczy nie należą przy bankructwie brytyjskim laptop, telewizor, kino domowe itp. przedmioty, gdyż nie są one uważane za majątek jako taki. Dość krępującym może być również fakt, że kod PAYE takiej osoby jest zmieniany, co może spowodować, że informacja o jej bankructwie docierają do jej pracodawców. Również nazwisko osoby ogłoszonej bankrutem jest wpisane do rejestru Individual Insolvency Register oraz jest publikowane w prasie. Dodać należy, że szukając pomocy poprzez takie działania jak bankructwo nie możemy liczyć na to, że długi z tytułu alimentów, grzywien sądowych, zasądzonych przez Magistrate Courts, mandatów, pożyczek studenckich oraz nadpłaconych lub wyłudzonych zasiłków zostana ujęte.

Pewna historia bankructwa w UK ku przestrodze

Ponieważ pomagamy Polakom na Wyspach w oddłużaniu, każdego roku mamy do czynienia z dziesiątkami różnych historii. Niestety w tym również tymi dramatycznymi. Jedną z nich jest historia pewnego wielodzietnego małżeństwa, które miało bardzo duże długi, m.in. z tytułu prowadzenia sklepu. W związku z tym, że ich problemy trwały długo i nie płacili swoich zobowiązań, wierzyciele skłonili ich do ogłoszenia bankructwa w UK, które miało u nich trwać 12 miesięcy. Cały ten proces doprowadził do tego, że udało im się trochę podnieść na nogi, co również zauważyli ich wierzyciele. Niestety po upływie tych 12 miesięcy jeden z wierzycieli ponownie odezwał się do nich w sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt do sklepu, który kiedyś prowadzili. Była to kwota rzędu £17000. Być może małżeństwo to popełniło w międzyczasie jakiś błąd i nie dopełniło któryś ze swoich obowiązków, a być może ten dług był długiem zabezpieczonym, którego bankructwo nie obejmuje. Dodatkowo mogło na to wpłynąć to że przy bankructwie nie jest automatycznie ustalany jakikolwiek plan spłaty wobec wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnik zarabia tyle, że po odliczeniu jego kosztów życiowych zostaje mu jakaś nadwyżka, to jest ona następnie rozdzielana pomiędzy wierzycieli. Są to sytuacje wyjątkowe, w których okres takiego bankructwo może zostać ustanowiony na okres 3 lat. Ze względu na zmianę sytuacji finansowej bankruta może sie to odbyć się w dwie strony. W sytuacji tego małżeństwa najwidocznie sprawa nie zakończyła sie po upływie 12 miesięcy. Choć warto wspomnieć, że gdy sytuacja finansowa bankruta w międzyczasie pogorszy się, syndyk może zadecydować o tym, że umowa może… zostać zmieniona a nawet zawieszona!

Czy zatem opłaca się ogłosić Polakowi bankructwo w UK?

Odpowiedzią na to pytanie może być kilka faktów. Po pierwsze składając wniosek o obywatelstwo brytyjskie trzeba udowodnić, że od momentu naszego przyjazdu przez cały nasz pobyt szanowalismy prawo Wielkiej Brytanii i przestrzeliśmy go. Po drugie, do wiadomości Home Office należy również podać wykroczenia drogowe i informacje dotyczące ogłoszenia przez nas bankructwa (z którym mylona często jest upadłość konsumencka w UK). W przypadku zatajenia tego typu informacji opłata, którą ponosimy, składając wniosek, przepada na korzyść Home Office. Ponadto podanie nieprawdziwych informacji grozi poniesieniem odpowiedzialności karnej. Na stronie internetowej Home Office można znaleźć tabelę, gdzie podane jest, jaki wpływ na aplikację ma otrzymany wyrok. Jak mocny wpływ na przyznanie nam obywatelstwa w związku ze zmianami jakie idą, może mieć wcześniejsze przez nas ogłoszenie bankructwa w UK, możemy tylko przypuszczać, że punktów nam nie przybędzie. Zatem warto się dwa razy zastanowić, czy oby na pewno chcemy ogłaszać bankructwo w razie problemów finansowych. W razie jakichkolwiek pytań – służę pomocą, a tym samym zapraszamy do kontaktu 07513177770.

Jesteś na Facebooku?
Zobacz nasz profil:

2020 © UK Debtbusters PL LTD is registered in Scotland No.SC704540 Registered Office: 2/1, 214 Castlemilk Drive, Glasgow G45 9JS. Data Protection Act 1998 registration number: ZB144962. UK Debtbusters PL LTD works in association with Licensed Insolvency Practitioners authorized and regulated by the Insolvency Practitioners Association to provide information and advice on Individual Voluntary Arrangements and Protected Trust Deeds. For the avoidance of doubt, UK Debtbusters PL LTD does not provide any debt advice. UK Debtbusters PL LTD services are profit-seeking. You can find out more about dealing with your creditors in a guide produced by the Insolvency Service: In Debt – Dealing with your creditors. You can also find alternative free-to-consumer debt advice organizations as recommended by the Money Advice Service. The Money Advice Service is an impartial service set up by the Government. For free debt counseling, debt adjustment, and credit information services, visit www.moneyadviceservice.org.uk. UK Debtbusters PL LTD offers free insolvency information, this information will be based on the detailed information you provide to our debt specialist 2/1 214 Castlemilk Drive, Glasgow, G45 9JS.