7 faktów, o których powinni wiedzieć wszyscy obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii

Podczas negocjacji dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię rząd brytyjski zawarł porozumienie dotyczące praw obywateli UE. Jak wiadomo, porozumienie zagwarantuje pewną przyszłość milionom obywateli UE oraz ich rodzinom w Wielkiej Brytanii. Co najważniejsze – czytamy na stronie gov.uk – rząd pozwoli im na pozostanie w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. z zachowaniem dostępu do funduszy i usług publicznych.

Dobra wiadomość jest taka, że w chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej nie muszą podejmować żadnych działań. Do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, status obywateli UE zamieszkałych na jej terenie nie ulegnie zmianie. Elektroniczną aktualizację informacji (w języku angielskim) można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej gov.smartwebportal.co.uk. Co należy poza tym wiedzieć na ten temat? Oto kilka istotnych faktów:

Fakt 1

Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin stanowi, że osoby, które do 29 marca 2019 r. będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat, będą mogły ubiegać się o pobyt stały uzyskując „status osoby osiedlonej”. Oznacza to, że będą mieć prawo do zamieszkania z dostępem do funduszy i świadczeń publicznych oraz ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie. Osoby, które przybędą do Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r., a które do tego czasu nie będą nieprzerwanie i legalnie zamieszkiwać na jej terenie przez okres 5 lat, po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będą mogły złożyć wniosek o prawo do pozostania do upływu 5-letniego okresu progowego. Wtedy będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej. Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii oraz ci, którzy dołączą do nich przed 29 marca 2019 r. również będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej, zwykle po 5 latach pobytu. Członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, partnerzy niezamężni lub pozostający w związkach cywilnych oraz dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pozostający na utrzymaniu) będą mogli dołączyć do obywateli Unii Europejskiej po jej opuszczeniu przez Wielką Brytanię, jeśli będą pozostawać w takim związku w dniu 29 marca 2019 r. Obywatele Unii Europejskiej posiadający status osoby osiedlonej lub zezwolenie na pobyt tymczasowy będą mieć niezmieniony dostęp do opieki zdrowotnej, emerytur oraz pozostałych świadczeń na terenie Wielkiej Brytanii.

Fakt 2

O status osoby osiedlonej będą mogli ubiegać się obywatele państw Unii Europejskiej lub członkowie ich rodzin. Uzgodniono, że warunki uzyskania statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przez obywateli UE oraz członków ich rodzin będą takie same lub korzystniejsze, niż istniejące obecnie w ramach Dyrektywy w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się. W większości przypadków wymagany będzie 5-letni nieprzerwany i legalny pobyt w Wielkiej Brytanii. Kryteria zostaną przedstawione w umowie wystąpienia zawartej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Fakt 3

Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii będą musieli uzyskać dokument potwierdzający ich status. Uzyskanie statusu będzie stanowić potwierdzenie (na przykład dla pracodawców lub usługodawców publicznych), że posiadają oni pozwolenie na dalszy pobyt i pracę na terenie Wielkiej Brytanii. Opłata za złożenie wniosku nie będzie przekraczać wysokości opłat pobieranych od obywateli brytyjskich za brytyjski paszport. Osoby posiadające ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu będą mogły złożyć wniosek bezpłatnie. Proces składania wniosków będzie na tyle uproszczony, szybki i przyjazny użytkownikowi na ile to możliwe. Aby zredukować ilość wymaganych dokumentów, zostaną w nim wykorzystane dane posiadane obecnie przez administrację państwową. Na przykład dokumentacja Brytyjskiego Urzędu Celno-Skarbowego (HMRC) wykaże historię zatrudnienia danej osoby na terenie Wielkiej Brytanii.

Fakt 4

Do końca członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie będzie potrzeby ubiegania się o dokument stwierdzający prawo do zamieszkania na jej terenie, chyba że dana osoba: jest członkiem dalszej rodziny osoby pochodzącej z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area – EEA) lub Szwajcarii
chce ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie; chce sponsorować wniosek wizowy swojego partnera zgodnie z zasadami prawa imigracyjnego. Zezwolenie na stały pobyt potwierdza uprawnienia posiadane na mocy prawa europejskiego. W przyszłości, prawo Unii Europejskiej nie będzie mieć zastosowania, a migracja i status obywateli UE będą podlegać prawodawstwu Wielkiej Brytanii. Zamiana na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom, a prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Fakt 5

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie będzie mieć wpływu na posiadane prawo stałego pobytu. Po uruchomieniu programu ubiegania się o status osoby osiedlonej, zamiana posiadanego pozwolenia na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom dla osób, które zechcą skorzystać z umowy wystąpienia. Prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Fakt 6

Osoby, które przybędą do Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r., będą mogły zamieszkać, pracować i studiować na jej terenie, podlegając okresowi rejestracji. Ten „okres wdrożeniowy”, wraz z określeniem jego długości, jest obecnie negocjowany z Unią Europejską. Ustalenia imigracyjne, które będą mieć zastosowanie w tym okresie oraz po jego zakończeniu nie zostały jeszcze uzgodnione. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną opublikowane najszybciej jak to możliwe, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na opracowanie planu i przygotowania.

Fakt 7

Obywatele UE pracujący na terenie Wielkiej Brytanii oraz firmy brytyjskie zatrudniające obywateli UE nie muszą podejmować obecnie żadnych działań. Ścisła współpraca z firmami oraz różnymi organizacjami ma na celu ustalenie, jaki wpływ wywrą na nie wspomniane zmiany. W lipcu 2017 r. rząd zlecił niezależnej Komisji Doradczej ds. Migracji (ang. Migration Advisory Committee – MAC) zebranie dowodów na rodzaje migracji z UE oraz ich rolę w szerszej gospodarce przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Komisję poproszono o przedstawienie raportu do września 2018 r. Zawarte w nim materiały pozwolą na opracowanie przyszłego systemu imigracyjnego.

Źródło: gov.uk

Jesteś na Facebooku?
Zobacz nasz profil:

2020 © IM Debtbusters LTD is registered in Scotland No.549975 Registered Office: 214 Castlemilk Drive, 2/1, Glasgow G45 9JS. Data Protection Act 1998 registration number: ZA225838. IM Debtbusters LTD works in association with Licensed Insolvency Practitioners authorized and regulated by the Insolvency Practitioners Association to provide information and advice on Individual Voluntary Arrangements and Protected Trust Deeds. For the avoidance of doubt, IM Debtbusters LTD does not provide any debt advice. IM Debtbusters LTD services are profit-seeking. You can find out more about dealing with your creditors in a guide produced by the Insolvency Service: In Debt – Dealing with your creditors. You can also find alternative free-to-consumer debt advice organizations as recommended by the Money Advice Service. The Money Advice Service is an impartial service set up by the Government. For free debt counseling, debt adjustment, and credit information services, visit www.moneyadviceservice.org.uk. IM Debtbusters LTD offers free insolvency information, this information will be based on the detailed information you provide to our debt specialist 214 Castlemilk Drive, 2/1, Glasgow, G45 9JS.