Czy trzeba korzystać z usług (Licensed Insolvency Practitioner/Powiernik) aby starać się o IVA lub Trust Deed?

Programy te są regulowane ściśle określonym prawem. Regulacje te wymagają wiedzy i doświadczenia. Rola Licensed Insolvency Practitioner* lub Powiernika jest bardzo ważna. Stworzy on dla ciebie najkorzystniejszą propozycję, którą następnie przedstawi twoim wierzycielom. Udział ekspertów w tym temacie umacnia twoje starania aby osiągnąć IVA lub Trust Deed, ponieważ posiadają oni wiedzę i doświadczenie w tego rodzaju negocjacjach. Na potwierdzenie udanych negocjacji otrzymasz tzw. Chairman’s Report. 

Pamiętaj! Program IVA lub Trust Deed może zostać zagwarantowany tobie tylko jeżeli już jesteś w posiadaniu uprawomocnionej umowy na dobrowolne porozumienie (IVA) lub umowy powierniczej (Trust Deed).

*Licensed Insolvency Practitioner jak i Powiernik jest to wykwalifikowany pracownik upadłościowy