Czy podczas trwania umowy IVA lub Trust Deed można starać się o kredyt hipoteczny?

Podczas trwania programów twoja możliwość zaciągania nowych zobowiązań jest ograniczona do kwoty £500 – w uzgodnieniu z twoim opiekunem. Aby otrzymać zgodę na zawarcie wyższego kredytu (mortgage) również musisz uzyskać najpierw zgodę prowadzącego twój IVA lub Trust Deed. Twój wniosek może zostać przyjęty pod warunkiem, że będziesz w stanie przedstawić wyliczenie, że twoje koszty w związku ze zmianą nie wzrosną. Dotyczy to kosztów raty miesięcznej za mortgage. I tego że nie będzie ona wyższa od twojego dotychczasowego koszu za wynajem mieszkania lub domu. Dotyczy to również pozostałych kosztów mieszkaniowych tj. council tax, prad, gaz ect.