Czy odsetki w trakcie trwania programu oddłużeniowego są zamrażane?

Tak. Dzieje się tak, ponieważ twoi wierzyciele zostaną prawnie zobowiązani do tego, aby zamrozić twoje wszystkie przyszłe odsetki (IVA i Trust Deed). Służy to temu aby twój dług nie wzrastał. Jest to jedna z gwarantowanych korzyści. Wyjątek stanowią sytuacje w których zaprzestałeś uiszczać podstawowe comiesięcznej opłaty za swój IVA lub Trust Deed, lub gdy chodzi o dług zabezpieczony (mortgage i car loan). Ich wysokość i okres płatności powinny być kontynuowane niezmiennie wobec ciebie według pierwotnego planu spłaty. Jeżeli nie jest to twoją winą że zaprzestałeś dokonywać wpłat za swój IVA lub Trust Deed są uzgadniane z twoimi wierzycielami nowe modyfikacje. Dzięki temu program może zostać zachowany a odsetki nadal zamrożone. 

Podsumowując, żadne dodatkowe odsetki nie będą tobie naliczane tak jak to ma miejsce przy kredycie konsolidacyjnym. Przy IVA jak i przy Trust Deed jesteście uwalniani od przyszłych odsetek. Niestety taki program jak DMP jest rozwiązaniem nie mającym oficjalnego charakteru. W związku z tym twoi wierzyciele nie są zmuszeni do zamrożenia odsetek i opłat tak jak to się dzieje przy IVA. Istnieje jednak szansa że niektórzy twoi wierzyciele przy DMP mogą się zgodzić na obniżenie oprocentowania lub zamrożenie odsetek w wyniku działań twojego opiekuna.