Czy można aplikować o program IVA lub Trust Deed, jeżeli jest się na urlopie macierzyńskim?

Takie sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Istnieje możliwość, że twój ewentualny powrót do pracy może zakończyć się podjęciem pracy w niepełnym wymiarze godzin. A z drugiej strony możesz otrzymać świadczenia na dziecko które twój dochód podniosą. Można jednak liczyć na tymczasowe obniżenie raty za IVA podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Jak również na zawieszenie płatności w tym okresie. Kiedy zakończy się twój okres urlopu macierzyńskiego twoja dyspozycja finansowa zostanie powtórnie przeanalizowana, tak aby nadal tobie pozostawały środki na życie i jednocześnie normy programu zostały spełnione.