Czy dobrze jest aplikować o IVA/Debt Managment Plan lub Trust Deed jednocześnie w kilku firmach?

Jednoczesne aplikowanie o IVA/DMP lub Trust Deed do więcej niż jednej firmy może utrudnić osiągnięcie celu. Oto kilka powodów, dla których nie warto aplikować w kilku firmach jednocześnie:

– ponieważ jest prawnie zakazane jednoczesne organizowanie IVA lub Trust Deed przez więcej niż jedna jednostkę w tym samym czasie,
– ponieważ wprowadza to w błąd twoich wierzycieli,
– ponieważ nie możesz jednocześnie upoważnić więcej niż jednej jednostki do działań w twojej sprawie,
– ponieważ będziesz o to zapytany przez swojego docelowego analityka,
– ponieważ tracisz wiarygodność.