Co z IVA lub Trust Deed, jeżeli jest się żyrantem lub ma się żyranta?

Wiele firm udzielających nam kredytów wymaga od nas zabezpieczyciela długu czyli żyranta. W momencie, gdy takim jesteśmy zostajemy zwolnieni z odpowiedzialności za ten dług, jeżeli tylko dany wierzyciel wyrazi zgodę. Gdy mamy dług który ktoś nam żyruje wówczas będziemy poproszeni o to aby nasz żyrant wyraził zgodę na zawarcie przez nas programu oddłużeniowego. W sytuacjach bardziej złożonych konieczna jest porada i analiza specjalisty. Jeżeli utraciłeś kontakt ze swoim żyrantem lub osobą której podżyrowałeś dług to wysokość długu może stanowić klucz do pozytywnego załatwienia twojej sprawy.