Co się dzieje, kiedy jeden z wierzycieli nie godzi się na umowę IVA lub Trust Deed?

W przypadku programu IVA, to sprawa jest prosta – jeżeli pozostali wierzyciele stanowią ponad 75% wkładu w stosunku do wierzyciela który się nie zgadza taki wierzyciel zostanie przegłosowany. W przypadku Trust Deed wygląda to tak, że jeżeli wierzyciel który się nie zgadza stanowi 1/3 wkładu lub więcej może twój wniosek zostać odrzucony. Pamiętaj! Istnieją inne alternatywy, które z pewnością zostaną tobie przedstawione.