Co jeżeli długi współdzielone są z byłym albo aktualnym partnerem?

Często bywa tak że dwie osoby są odpowiedzialne za jeden dług (loan, credit card lub wspólne konto overdraft). Każda z tych osób stanowi zabezpieczenie dla banku w momencie gdyby jedna z nich nie mogłaby lub zaprzestałaby płacenia rat. Jeżeli jesteś właścicielem takiej pożyczki twój IVA lub Trust Deed zwolni tylko ciebie z odpowiedzialności za nią. Dlatego zalecane jest rozważenie opcji że aby obydwie strony weszły w IVA lub Trust Deed. Jeżeli utraciłeś kontakt ze współwłaścicielem długu to wysokość długu może stanowić klucz do pozytywnego załatwienia twojej sprawy. Zalecane jest również uzyskanie niezależnej porady dla osoby nie objętej IVA lub Trust Deed.