Co jeśli w trakcie trwania programu sytuacja zmusi do powrotu do Polski i nie tylko?

Rozwiązania takie jak IVA lub Trust Deed są administrowane z Wielkiej Brytanii, więc rozumiemy twoje obawy dotyczące ewentualnych konsekwencji. Można kontynuować program po przeprowadzce za granicę pod warunkiem, że nadal będzie cię stać na płacenie raty za program.
Niestety może się okazać że twoje możliwości finansowe nie będą wystarczające ponieważ twoje zarobki w stosunku do kosztów życia mogą spowodować że nie będzie cię stać na płacenie raty. Twoja nowa sytuacja zostanie ponownie przebadana w celu upewnienia się czy warunki programu pasują do nowo powstałej sytuacji w twoim życiu. Twoja rata może ulec zmniejszeniu pod warunkiem że na chwile obecną nie masz ustanowionej najniższej jaka działa w danym rozwiązaniu. Jeżeli chcesz powrócić do Polski mając zawarte rozwiązanie takie jak IVA lub Trust Deed. Dobrze jakbyś przemyślał i przeliczył czy będzie cię stać nadal na comiesięczną płatność (średnio równowartość 460 zł) przy racie £100 miesięcznie. Bardzo ważne abyś przed przeprowadzką skontaktował się ze swoim dostawca programu w celu poinformowania go o nadchodzących zmianach i podaniu nowych danych kontaktowych do siebie. Jeżeli nie będzie cię stać na opłaty za IVA. Twój IVA się nie utrzyma.