Co jeśli aplikacja o IVA lub Trust Deed zostanie odrzucona?

Twój doradca finansowy dokona wszelkich starań, aby poznać zaistniałe przeszkody, aby móc na drodze negocjacji z twoimi wierzycielami im przeciwdziałać. Jeżeli obawy się potwierdzą analityk zaproponuje tobie inne alternatywne rozwiązanie.