Dla kogo są dobre programy IVA/Debt Managment Plan lub Trust Deed?

Rozwiązania te są dobre, zarówno dla tych osób, które zaprzestały płacenia swoich zobowiązań finansowych, jak i dla tych którzy nadal je płacą kosztem normalnego życia. Ponadto:

– mają niezabezpieczone długi powyżej sumy £5000 (IVA)/ £2000(DMP) i £6000) (Trust Deed),
– mają 2 lub więcej wierzycieli,
– mają nadwyżkę comiesięczną (co najmniej £100),

– IVA/DMP – dla ludzi którzy mają długi na terenach Anglii, Walii, Irlandii Płn. (tam równie pracują i mieszkają powyżej 6 miesięcy i posiadają konto bankowe),
– Trust Deed – dla ludzi którzy mają długi na terenie Szkocji (tam również pracują i mieszkają powyżej 6 miesięcy i posiadają konto bankowe).