Czy IVA i Trust Deed są wiarygodnymi rozwiązaniami dla osób zadłużonych?

Tak. Są to rozwiązania wiarygodne, ponieważ są regulowane prawem brytyjskim i szkockim. Te rozwiązania są honorowane i ściśle respektowane przez instytucje finansowe w UK. Dotyczy to głównie tych instytucji, które przetwarzają dane osobowe (w tym również w celu pobierania opłat i rat od was). Dla tych, którzy chcą się zapoznać z ustawami, odsyłamy do stron http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents (IVA) oraz https://www.legislation.gov.uk/sdsi/2013/9780111021569/contents (Trust Deed). Polecamy zapoznać się również z zaletami i wady w pigułce poszczególnych programów – tu z IVA, a na tej stronie z Trust Deed